Kunsteducatieve projecten waarbinnen verschillende doelgroepen met elkaar samenwerken rondom actuele maatschappelijke vraagstukken en hedendaagse kunst, resulterend in een gezamenlijke presentatie.

Per project onderzoeken we een actueel, maatschappelijk vraagstuk. Dit vraagstuk is verbonden aan een vraag vanuit een organisatie en/of vanuit de deelnemers van het project. Tot onze kernactiviteiten behoren het opzetten en uitvoeren van kunst educatieve projecten, gericht op verbinding en ontmoeting. Tussen de verschillende deelnemers (jongeren en bijvoorbeeld dak- en thuislozen), maar ook tussen organisaties en scholen. Hedendaagse kunst vormt een belangrijke inspiratiebron.